BIURO RZECZOZNAWSTWA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
MASZYN, URZˇDZEŃ I RUCHU DROGOWEGO

www: www.expert.http.pl   e-mail 1: biuro@expert.http.pl   e-mail 2: biuro.expert@op.pl   tel.: 0(prefix)77-454-52-63, 0-601-545-263